99 Клуб

11
22
33
44
55
66
77
88
99
bronze
silver
gold
Platinum

В Whitnash Primary ние осъзнаваме важността на развиването на увереност на децата с математика. Увереността в математиката се подкрепя от способността на децата да си припомнят и запазят важни бройни факти и таблици за времето. Следователно в Whitnash управляваме клуб „99“. Това е специфична програма, насочена към тестване и подпомагане развитието на уменията за умствено извикване на децата.

U

Програмата е прогресивна и отбелязва и възнаграждава успеха на децата, тъй като те овладяват уменията, от които се нуждаят на всяко ниво. Успехът на децата се възнаграждава със сертификат за завършване на всяко ниво от програмата в събранието на наградите в петък.