top of page

Ускорено четене

От април 2015 г. разработваме използването на компютъризираната схема за четене „Accelerated Reade r“ в години 2-6. Схемата е предназначена да ангажира децата в четене чрез качествени книги, онлайн тестове и незабавна обратна връзка за представянето.

Как работи:

  • В началото на всеки полувреме децата попълват тест, който им дава „група от книги“. Децата могат да избират измежду редица книги в групата си, за да отговарят на възрастта им на интерес и ниво на четене. Те също получават цели за четене.

U

  • След като завършат книга, хората изпълняват тест за разбиране въз основа на историята или информацията, която са прочели. Тестовете са с дължина 5 или 10 въпроса.

U

  • Веднага след като викторината завърши, системата предоставя незабавна обратна връзка за резултатите от теста и напредъка към тяхната цел.

bottom of page