top of page

Данни за оценка

Данни за училищна оценка

2017/18

assessment 1718.JPG

Данни за училищна оценка

2016/17

Данни за училищна оценка

2015/16

Данни за училищна оценка

2013 ~ 2014 ~ 2015

Резултати от ранните години
Година 2 - Резултати в края на годината

Математика

Писане

Четене

Резултати от фониката - ключов етап 1
Година 6 - Резултати в края на годината

Ниво 4+

Ниво 5+

Очакван напредък от 2 нива от KS1 до KS2

3 нива напредък от KS1 до KS2

bottom of page