top of page

Клуб за закуска

От 8.00 ч. До началото на учебния ден, 8.55 ч


£ 3.50 на сесия

Сесиите включват закуска и занаятчийски дейности.

Страничната порта ще бъде отворена в 8:00 сутринта, за да доведете децата наоколо.


Децата в Малките върби могат да бъдат оставени от 8:00 сутринта и ще бъдат разхождани до Малките върби в 8:30 сутринта.


За повече информация се свържете с училищния офис.
Можете да вземете формуляр за регистрация от офиса.

bottom of page