Календари

2020/21

Срок
Срокът започва
Есен
01 септември 2020 г.
Половин срок
26-30 октомври
2020 г.
Срокът изтича
18 декември 2020 г.
Пролет
4 януари 2021 г.
15-19 февруари 2021 г.
1 април 2021 г.
Лято
19 април 2021 г.
31 май - 4 юни
2021
21 юли 2021 г.

INSET дни

01.0920

23.10.20

04.01.21

22.02.21

21.07.21

20.21 calendar.PNG
2021/22