top of page

Прецизно обучение

SG.PNG
Училището Уитнаш използва Прецизно обучение, за да помогне на деца, които изпитват затруднения в областта на четенето на думи, правописа и придобиването на многобройни факти.

Прецизното обучение е метод на преподаване, използван за ускоряване на напредъка в уменията за четене на думи и правопис, въпреки че се използва и за повишаване на уменията на децата в броя на фактите.


Прецизното обучение е много ефективно за деца, които се борят да придобият автоматични умения за изучаване на звуци на букви, разпознаване на цели думи и правопис. Принципите на прецизното преподаване съвпадат с добрите преподавателски принципи, препоръчани в доклада на сър Джим Роуз от юни 2009 г. „Идентифициране и обучение на деца и младежи със затруднени дислексия и грамотност“.


В Прецизното обучение се записва ежедневното представяне на детето и е известно, че този процес повишава мотивацията.


Това е прост, но интензивен метод на обучение, целящ да помогне на детето да вгради факти като звуци на букви, четене на една дума, таблици по време и т.н. Методът има за цел да даде възможност на детето да си припомни целевите факти, за да може да го приложи независимо в клас.


Тъй като позволява да се научат много повтарящи се факти, той е ефективен за ускоряване на напредъка в четенето на думи, например, ако се спазват следните основни принципи:

U

  • Конкретно насочени факти, които да научите, напр. Сигурно разпознаване на 10 високочестотни думи или изписване на 5 тематични думи;

  • Ежедневно 1-1 сесия за обучение за не повече от 15 минути на сесия;

  • Предаване на обучението по метода „флаш карта“;

  • Ежедневна оценка, записана в резултати, за да се състезава детето;

  • Програмата се доставя за определен период от време, например 8 седмици и се повтаря / удължава при необходимост.

bottom of page