top of page

Добре дошли в Holly & Ivy Class 2019/20

Пазачът Пърси посещава рецепцията

image[2].jpeg
image.jpeg
image[1].jpeg

Една сряда след училище имахме крадец на каши! Децата влязоха в училище в четвъртък сутринта и откриха

местопрестъпление в ролевата зона на три мечки.

U

Цяла сутрин те търсиха

улики и разследва кой е крадецът на каши. Имаме петима заподозрени, които са били забелязвани в класа по време на престъплението.

Децата ще ги интервюират, за да се опитат да разкрият престъплението!

Те бяха заети да събират доказателства от

измерване на отпечатъци и отпечатъци от ръце,

вземане на пръстови отпечатъци и писане на ИСКАНИ плакати!

Децата се надяваха скоро да разкрият престъплението!

Stay & Play - февруари 2020