top of page

NSPCC

Operation Encompass.JPG
Letter to parents OE.JPG

В началното училище Whitnash се стремим да гарантираме на децата сигурно разбиране за това как да се пазят в безопасност и да разпознават опасни ситуации в собствения си живот. Училището рутинно включва други агенции, които да подкрепят децата с това разбиране. Ежегодно училището работи с NSPCC за повишаване на осведомеността на учениците чрез събрания и финансиране на събития.

Operatin Encompass 1.JPG
bottom of page