Английският като допълнителен език (EAL)

parent support.PNG
Подкрепа и идеи за родители на EAL
Games to learn English.PNG
Learning chocolate.PNG
Тези уебсайтове са добри за изучаване на речник

Карточки за изграждане на лексика  

1a.PNG

1b.PNG

4a.PNG

2a.PNG

4b.PNG

2b.PNG

5a.PNG

3a.PNG

5b.PNG

3b.PNG