top of page

Fit-4-училища

Доклад Fit4schools 3

U

Имам удоволствието да ви докладвам след приключване на оценка 3, проведена в началното училище Whitnash. Приложени са данни, очертаващи цялостното усъвършенстване на училището, както и сравнения между всеки клас.

U

  • Общо училищно подобрение от 13,53%

  • Момичетата направиха общо подобрение от 10,15%

  • Момичетата в KS1 постигнаха общо подобрение от 1,29%

  • Момичетата в KS2 постигнаха общо подобрение от 15,39%

  • Момчетата направиха общо подобрение от 16,56%

  • Момчетата в KS1 постигнаха общо подобрение от 20,99%

  • Момчетата в KS2 постигнаха общо подобрение от 13,34%

NB:% подобрението на тази диаграма се различава от% подобрение, представено в общия доклад за подобряване на класа онлайн. Това е така, защото сме изчислили% подобрение по-горе въз основа на средния резултат от класа, като ви предоставяме точна обща оценка за постигнатия напредък

Програма Fit4schools: Доклад 3

U

Моля, вижте fit4schools Национален среден резултат на класа в сравнение със средния резултат на класа във вашето училище

Въз основа на тези доказателства е приятно да се види, че всеки клас е направил цялостно подобрение на резултата си.

bottom of page