Писма вкъщи

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Ще получите подробна информация за плана на нашето училище за договореностите за септември 2020 г. По-долу има копие от това.

U

Писмо от директора

Условия за родителите

Arrangements for Sept 2020 return.JPG
Letter to parents re Sept return.JPG
Key Workers.PNG
Home Learning.PNG

Ключови работници

Домашно обучение

Information for parents from schools.PNG

Информация за родители от училища

FSM.PNG

FSM eVouchers