top of page

Сдвоено четене

Whitnash Primary използва сдвоено четене като интервенция за четене за деца, които имат затруднения с четенето.


Сдвоеното четене е изследователска стратегия за плавност, използвана с читатели, които нямат плавност. В тази стратегия децата четат на глас един на друг. Когато използвате партньори, по-свободно читателите могат да бъдат сдвоени с по-малко свободно читатели, или децата, които четат на същото ниво, могат да бъдат сдвоени, за да препрочетат вече прочетена история. Сдвоеното четиво може да се използва с всяка книга, като се редуват четенето по изречение, абзац, страница или глава.

Защо да използвам сдвоено четене?

  • Помага на учениците да работят заедно.

U

  • Той насърчава сътрудничеството и подпомага обучението с помощта на връстници.

bottom of page