top of page

Положителни стойности

Нашите ценности определят нашето мислене и поведение. Нашите ценности ни помагат да вземаме добри решения, които ще имат положително въздействие върху нашето благосъстояние и това на другите.


В Whitnash Primary ние се стремим да гарантираме, че всички деца развиват морално отношение, което ще повлияе положително на тяхното поведение и ще допринесе за мира и благосъстоянието на нашето училище, общност и по-широко общество.

Тези ценности се популяризират в нашите ежеседмични събрания на директори и се вграждат в етоса на нашето училище чрез нашите взаимодействия с деца и нашата учебна програма PSHE.

Values new pic.png
bottom of page