top of page

Защитно поведение

Защитното поведение (PB's) е програма за повишаване на осведомеността и устойчивостта, която помага на децата и възрастните да разпознаят всяка ситуация, в която се чувстват притеснени или несигурни, като чувство на стрес, тормоз или заплаха, и изследва практически начини за запазване на безопасността.

U

Основното училище Whitnash използва Програмата за защитно поведение като част от по-широката учебна програма за личностно, социално и здравно образование (PSHE) на училището.


Защитното поведение се основава на две ключови послания:


Всички ние имаме право да се чувстваме в безопасност през цялото време


Можем да говорим с Някой за Всичко, дори да се чувства ужасно или малко

Какво е защитното поведение?
Щракнете тук, за да разберете повече.
We all have the right to feel safe magaz
Practical advice for keeping children sa
Let's Talk mag.JPG
bottom of page