top of page

Ученик Премиум

PP Action Plan 2020-21.JPG
Covid Catch-up.JPG
Премия COVID за догонване
2020/21
PP AP 1920.JPG
PP AP 2021.JPG
Разходи за безвъзмездна помощ за ученици
Докладвайте на родителите
2016/17
Разходи за безвъзмездна помощ за ученици
Докладвайте на родителите
2017/18
Разходи за безвъзмездна помощ за ученици
Докладвайте на родителите
2015/16
Премиум на ученик - Доклад за въздействието
2015/16
bottom of page