top of page

Прочетете Write Inc

Основно училище Whitnash се ангажира да повиши стандартите за четене на всички ученици. Училището признава важността да се гарантира, че всяко дете има ранно разбиране за фонетиката. Това подпомага ранното развитие на уменията за четене, удоволствието от четенето и увереността. Следователно училището използва структуриран и систематичен подход за преподаване на фонетика, умения за ранно писане и четене. Училището използва програма, наречена Read Write Inc.

Read Write Inc., разработена от Рут Мискин, осигурява структуриран и систематичен подход за преподаване на грамотност. Използва се от повече от една четвърт от началните училища в Обединеното кралство и е предназначен да създаде плавни читатели, уверени говорители и желаещи писатели.


Всяка програма Read Write Inc. отговаря на по-високите очаквания на националната учебна програма и използва ефективна оценка, за да ускори напредъка на всяко дете и да го подготви за края на тестовете за национална учебна програма от ключов етап и оценката на скрининг за фоника от първа година.


Прилагането на Read Write Inc доведе до значително и бързо подобряване на резултатите от националния фоничен скрининг в училището. Резултатите се подобриха с 23% през 2015/16.

Прочетете Write Inc
Информация за родители
Натисни тук

Fast Track Read, Write Inc 1:1 Tutoring

Whitnash Primary School is keen to accelerate children's progress in reading, using two core strategies:

  • Ensuring the teaching of phonics is the best it can be. This of course is the most efficient way to speed up progress for the majority of children. We know that when Reading and Phonic lessons are of the highest standard, the number of pupils who require additional support reduces. This is why our school is ensuring high-quality Read, Write Inc provision for all children from Reception to the End of Year 2. This is a daily part of our structured timetable and is proving to make a huge difference to the confidence of all children with their reading.

  • Providing targeted support. Even with the best teaching, a proportion of children need additional help and support. This is particularly the case if they have missed time off school, need support to concentrate in a group, or have identified learning needs. Fast Track Read, Write Inc 1:1 Tutoring is used at Whitnash to provide this targeted support where needed. It is aimed at children who are making the least progress, or for children with an identified Special Educational Need, with the wider Read, Write Inc programme. It provides an opportunity for extra daily practice in reading sounds and words for children 1:1 or in a very small group.

We know that children make rapid progress when they have individual support from an enthusiastic and well-trained adult. That is why all of our school's Teaching Assistants are fully trained in the delivery of Fast Track Read, Write Inc 1:1.

bottom of page