top of page

Закриване на училища

Действащи процедури за информиране на родителите / полагащите грижи за всяко закриване на училище .
На всички родители / полагащи грижи ще бъде изпратено текстово съобщение.
На уебсайта ще бъде поставено съобщение.
Можете също да проверите на уебсайта на Съвета на Уорикшир:
www.warwickshire.gov.uk/schoolclosures

Можете също да проверите местните радиостанции.
bottom of page