top of page

Области за подобряване на училището

Идентифицирани области за подобряване на училище 2015-16

Увеличаване на% от доброто и отлично преподаване и учене.

U

Наблюдавайте и проследявайте резултатите от SEND и уязвимите ученици, така че да бъдат високо ефективни
ще бъдат предоставени и приложени интервенции и подкрепа.

U

Увеличете постиженията и постиженията в цялото училище.

U

Развийте и повишете училищния профил.

U

Продължете да разработвате процедури за оценка, проследяване и наблюдение.

Идентифицирани области за подобряване на училището през последната Ofsted 2013 г.

Увеличете напредъка на по-способните учащи, като им предоставите по-голяма възможност
работят самостоятелно.

U

Създайте системи за събиране на информация за напредъка на учениците, които са по-управляеми и достъпни за целия персонал.

U

Увеличете постиженията в писането, като предоставите повече възможности за писане на разширени писмени части.

School Improvement Plan 22.23.JPG
Sch Priority.JPG
Sch Imp Plan 1819.JPG
bottom of page