top of page

Нашите училищни права

Всички имаме право да се чувстваме в безопасност през цялото време.

Всички имаме право на уважение.

Всички имаме право да се учим.

Училищни правила

● Уважение и грижа за всички деца и възрастни, които работят в училище.


● Бъдете там, където трябва.


● Следвайте инструкциите за първи път.

● Грижете се и се грижете за нашето училище.

● Бъдете учтиви и полезни.

● Носете училищна униформа.

● Разхождайте се разумно и тихо из училището.

Правилата на Whitnash Primary са да помогнем да направим живота по-приятен за всички, тъй като те се отнасят до безопасността и благосъстоянието на всички ученици.


Тези правила се засилват чрез системата за управление на позитивното поведение в училището. Децата се възнаграждават за подходящо поведение чрез:

U

  • Точки за награда „Положително учебно поведение“.

  • Подходът „Добре е да бъдеш зелен“.

  • Наградите за отговорност „Хванах те да бъдеш добър“.

U

Общата ни цел е да насърчим във всяко дете чувство за самодисциплина, самоуважение и уважение към другите и тяхната собственост.


Whitnash Primary поддържа програма „Възпитаване / процъфтяване“ в подкрепа на децата с развитието на тяхното социално и емоционално благосъстояние. Тази разпоредба е насочена към специфичните идентифицирани нужди на отделните деца.

U

Училището използва програмата Thrive, за да провери емоционалното благосъстояние на всички деца. Тази информация се използва за позитивно насочване на областите на нужда за цели кохорти и отделни деца.

U

Whitnash Primary разбира, че социалното, емоционалното и психическото здраве на всички наши ученици е толкова важно, колкото и академичният им успех. Нашето училище отделя необходимото време, за да разбере нуждите на отделните ученици и е изцяло отдадено на успеха на всяко дете.

УЧЕНИЦИТЕ ПОСТОЯННО СА НАСЪРЧАВАНИ ДА ПРАВЯТ ПРАВИЛНИТЕ ИЗБОРИ И ИМ ДАДАТ ВЪЗМОЖНОСТИ ДА РАЗМИСЛЯТ НА СВОИТЕ ДЕЙСТВИЯ.

bottom of page