top of page

Sports Premium

Вижте как изразходваме нашия спортен премиум грант
2020/21
Sports Premium Grant 2020/21
SP PREM IMPACT REPORT 19.20.JPG
2018/19
Спортен премиум грант 2018/19
2016/17
Спортен премиум грант 2016/17
Доклад за въздействието на спортни премии 2016/17
2019/20
Спортен премиум грант 2019/20
SP PREM 19.20.JPG
Доклад за въздействието на спортни премии 2019/20
SP PREM IMPACT REPORT 19.20.JPG
2017/18
Спортен премиум грант 2017/18
Доклад за въздействието на спортни премии 2017/18
2015/16
Спортен премиум грант 2015/16
Доклад за въздействието на спортния премиум 2015/16
bottom of page